Telefon

+ (90) 312 229 5300

Service Detail

Engineering & Construction

Sondaj Kimyasalları

111
111
111

Alkalinite ve Sertlik Kontrol Katkıları

KOSTİK POTAŞ Potasyum Hidroksit Alkalinite Kontrolü Akkor derecede uçucu olan, 360 °C’de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır.
Rutubet kaparak yavaş yavaş eriyebilen bir katıdır.Nemi absorblar ve zamanla grimsi veya erguvani bir renk oluşturabilir. Alkali, belirli metallere harekete geçer.
KOSTİK SODA Sodyum Hidroksit Alkalinite Kontrolü Payet kostik ya da sud kostik olarak da tanımlanan sodyum hidroksit, kimya sanayinin temel hammaddelerinden biri olup, dünyanın en kuvvetli bazının ticari adıdır. Molekül formülü NaOH olan kostik, genel olarak sıvı olarak satılır, ancak katı formu da mevcuttur
Kostik Soda Deniz Suyunda Çözünmeyen Magnezyumun Giderilmesi Için Kullanılacak En Uygun Maliyetli Kimyasaldır.
Kostik Soda Linyit Ve Linyosulfonat Gibi Organik Seyralticileri Aktive Ederek Çözünme Sağlar (Kar-Cfl).
Kostik Soda Karbon Dioksit Kirliliğini Ortadan Kaldirmak Için Sondaj Çamurundaki Ph Değerini Ve Bazlik Özelliklerini Kontrol Eder.
Kostik Soda Yüksek Ph Seviyesini Koruyarak Korozyon Hizini Yavaşlatir.
SİTRİK ASİT Sitrik Asit Kalsiyum & pH Kontrolü SITRIK ASIT (C6H8O7) zayıf organik bir asittir
SITRIK ASIT KALSIYUM IYONLARINI HAREKETE GEÇIRIR VE PH DĞERINI DÜŞÜRÜR.
ALÇI Kalsiyum Sülfat Kalsiyum Kaynağı Kireç, Ca (OH) 2 kimyasal formülüne sahip yüksek saflıkta bir kalsiyum hidroksittir.
Kireç, kireç bazlı sondaj sıvıları için yaygın ve ucuz bir çözünür kalsiyum kaynağıdır.
Kireç, su bazlı sondaj sıvılarından bikarbonat ve karbonat kontaminasyonlarının giderilmesinde çok etkilidir.
Kireç, daha iyi delik temizliği için çamurun viskozite ve jel direncini artırır. Bu özellikle, üst delik delme konusunda önemli bir konudur.
Kireç, yağ bazlı sondaj sıvılarındaki yağ esaslı temel emülgatörleri doğal halindeki kalsiyum sabunu emülgatörüne dönüştürerek aktive eder.
Kireç, yüksek pH değerini koruyarak korozyon hızını azaltır.
KİREÇ Kalsiyum Hidroksit Kalsiyum Kaynağı & Alkalinite Kontrolü KIREÇ   Ca(OH)2   kimyasal formuna sahip yüksek saflıktaki bir kalsiyum hidroksittir.
KIREÇ KIREÇ BAZLI SONDAJ ÇAMURLARINDA KULLANILAN YAYGIN VE UCUZ  ÇÖZÜLEBILIR KALSIYUMDUR.
KIREÇ  SU BAZLI SONDAJ ÇAMURUNDAN KAYNAKLI KARBONAT KIRLILIĞINDE ETKILI OLAN BIKORBONAT  GIDERICIDIR.
Kireç daha iyi bir sondaj deliği temizliği için viskositeyi arttırır ve çapalama çamurunun jel kuvvetini arttırır.
Kireç yağ bazlı  sondajda yağlı asit bazlı öncül emülsiyonlaştırıcı olarak onları yerinde kalsiyum sabununa çevirir.
KIREÇ YÜKSEK  PH DEĞERINI KORUYARAK KOROZYONU AZALTIR.
SODA KÜLÜ Sodyum Karbonat Kalsiyum Giderici SODA  KÜLÜ  YÜKSEK SAFLIKTAKI SODYUM KABONATTIR (Na2CO3).
SODA KÜLÜ  SU BAZLI SONDAJ ÇAMURUNDAKI ÇÖZÜLMEYEN KARBONAT OLARAK KALSIYUM IYONLARINI ÇÖKELTMEK IÇIN KULLANILAN MALIYET ETKIN BIR ÜRÜNDÜR.
SODYUM BİKARBONAT Sodyum Bikarbonat Kalsiyum Giderici Sodyum bikarbonat (NaHCO3) su bazlı çamurda çimento kirliliğinin üstesinden gelmek amacıyla öncelikle olarak kullanılır.
SODYUM BIKARBONAT SU BAZLI ÇAMURLARDA KI ÇIMENTO KIRLILIĞININ PH DEĞERINI VE ÇÖZÜLEBILIR KALSIYUM IYONLARINI AZALTMADA ETKILIDIR.
ÇAMURDAKI ÇIMENTO KIRLILIĞININ KONTROLÜ IÇIN MALIYET ETKILI BIR KIMYASALDIR.

Bakteristler

KAR-CIDE F Aldehit Bazlı Bakterisit Bakteri Üreme Kontrolü KAR-CIDE F, su bazlı sondaj, tamamlama, ve paketleyici sıvılarda bakteri büyümesini kontrol etmek için kullanılan bir aldehit bazlı biyosittir.
KAR-CIDE F, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında kullanılabilir.
KAR-CIDE F, oldukça aktif, geniş spektrumlu bir biyosittir.
KAR-CIDE F küçük konsantrasyonlarda aerobik ve anaerobik bakterileri etkin bir şekilde kontrol eder.
KAR-CIDE F sülfat indirgeyen bakterilerin neden olduğu balçık ve korozyonun önlenmesi için kullanılır.
KAR-CIDE F ayrıca sondaj, tamamlama, ve paketleyici sıvılarda mikroorganizmaların neden olduğu balçık ve korozyon üzerinde etkili kontrol sağlar.
KAR-CIDE T Triazine Bazlı Bakterisit Bakteri Üreme Kontrolü KAR-CIDE T, su bazlı sondaj, tamamlama ve paketleyici sıvılarda bakteri büyümesini kontrol etmek için kullanılan triazin bazlı bir biyosittir.
KAR-CIDE T, tüm su bazlı sondaj sıvıları ile uyumludur.
KAR-CIDE T, oldukça aktif, geniş spektrumlu bir biyosittir.
KAR-CIDE T biyolojik olarak parçalanabilir ve deniz yaşamına karşı düşük toksisiteye sahiptir.
KAR-CIDE T küçük konsantrasyonlarda aerobik ve anaerobik bakterileri etkin bir şekilde kontrol eder.
KAR-CIDE T, çoğu oksijen ve hidrojen sülfat tutucu ile uyumludur.
KAR-CIDE T ayrıca sondaj, tamamlama ve paketleyici sıvılarda mikroorganizmaların neden olduğu balçık ve korozyon üzerinde etkili kontrol sağlar.

Korezyon Önleyiciler

KAR-SCAV OX Sodyum Bisülfit Oksijen Tutucu KAR-SCAV OX, su bazlı akışkan sistemlerinde oksijen tutucu olarak kullanılan konsantre bir sodyum bisülfit çözeltisidir.
KAR-SCAV OX, su bazlı sistemlerde, çok düşük konsantrasyonlarda (<1 ppm) matkap ve yüzey ekipmanlarında çoğu durumda ciddi korozyona neden olan çözünmüş oksijeni ortadan kaldırır.
KAR-SCAV OX, kalsiyum ve çinko tuzlu sular hariç her türlü su bazlı delme, işçilik ve tamamlama sıvıları ile uyumludur.
KAR-SCAV OX ayrıca su bazlı sondaj sıvılarında yaygın olarak kullanılan polimerlerin termal stabilitesini de arttırır.
KAR-SCAV HS Organik Tabanlı Hidrojen Sülfür (H2S) Tutucu KAR-SCAV HS, tüm su bazlı sondaj ve tamamlama sıvılarında hidrojen sülfit (H2S) elemek için kullanılan organik bazlı bir tutucudur.
KAR-SCAV HS çinko veya demir esaslı H2S tutucu değildir. Ağır metal içermez.
KAR-SCAV HS hidrojen sülfür ile hızla reaksiyona girer. Bu geri dönüşümsüz nötralizasyon reaksiyonu, sistem pH’ı asidik aralıkta düştüğünde H2S’nin salınmasını önler. Bu kalıcı bir sökmeyi sağlar.
KAR-SCAV HS suda tamamen çözünür ve hidrojen sülfür ile reaksiyona girdikten sonra çözünür kalır. Bu nedenle, katılarda kontrol sağlar.
KAR-SCAV HS asidik ortamda bile çok çeşitli pH seviyelerinde performans gösterir.
KAR-SCAV HS her türlü su bazlı sondaj, müdahele ve tamamlama sıvıları ile uyumludur.
KAR-SCAV HS’nin sondaj sıvısı reolojisi üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.
KAR-SCAV HS çevre açısından kabul edilebilirdir.
KAR-ZINOX Çinko Oksit Hidrojen Sülfür (H2S) Tutucu KAR-ZINOX, her türlü su bazlı sıvıda ve özellikle de petrol bazlı sondaj sıvılarında hidrojen sülfür (H2S) tutucu olarak kullanılan saf bir çinko oksittir.

KAR-ZINOX, her türlü sondaj sıvısında bir hidrojen sülfür tutucu olarak kullanılan yüksek yüzey alanlı, ince çinko oksit bileşiğidir, ancak özellikle yağ bazlı akışkanlarda kullanımı tavsiye edilir.
KAR-ZINOX, çinko karbonat, çinko sülfat veya çinko kromat gibi diğer çinko kaynaklarına kıyasla, ağırlık açısından % 80’den daha fazla çinko içerir.

KAR-ZINOX termal olarak 204 ° C (400 ° F) sıcaklıklığına kadar stabildir.

KAR-ZINOX geniş bir tuzluluk aralığında iyi çalışmaya devam eder.

Deflükantlar

AR-CFL Kromsuz Lignosülfonat Deflokülant KAR-CFL KROM IÇERMEYEN GENIŞ KLLANIM ALANINA SAHIP SONDAJ ÇAMURUNDA  LINYOSÜLFONAT AYRIŞTIRICI OLARAK KULLANILIR
KAR-CFL tüm sondaj çamuru ile uyum içinde olan üstün bir ayrıştırıcıdır.
KAR-CFL reolojik özelliklerin kontrolünü sağlayan üstün bir ayrıştırıcıdır. Yaygın olarak bentonit çamurundaki yüksek ısı katılaşmasını önlemenin yanında bentonitteki tuzlanma ve kalsiyum topraklanmasının da önlenmesinde kullanılmaktadır.
KAR-CFL aynı zamanda ikiincil sıvı kaybı kontrolü sağlar.
KAR-CFL  IŞLEVINI GENIŞ BIR PH ARALIĞINDA YERINE GETIRIRKEN EN ETKILI OLDUĞU ARALIK 9-11’DIR.
KAR-CFL termal olarak 300 °F üstü sıcaklıkta durağandır.
KAR-CFL çoğu sondaj atığını ve çoğu çamur katkısını tolere edebilir.
KAR-CFL kromun kullanımına izin verilmediği hassas bölgeler için çevre dostu ideal bir kimyevidir.
KAR-THIN HT Sıvı Anyonik Akrilik Kopolimer Yüksek Sıcaklık Deflokülantı KAR-THIN HT  geniş çaplı su bazlı sondaj çamurunda kullanılan akışkan anyonik kopolimer yüksek sıcaklıktaki bir ayrıştırıcı bir sıvıdırKAR-THIN HT temiz suda, deniz suyunda, sodyum klorür ve potasyum klorür sistemde etkili bir seyrelticidir.
KAR-THIN HT düşük katılıkta ve ayrışmayan polimer bazlı çamurlarda etkilidir.
KAR-THIN HT  400 °F (204 °C) üstündeki sıcaklıklarda yüksek sıcaklıktaki katılaşmaları minimize eder.
KAR-THIN HT kalsiyum kirliliğinden ya da yüksek tuzluluk oranlarından etkilenmez.
KAR-THIN HT pH bağımlı değildir ve yüksek pH değerlerinde de etkilidir.
KAR-THIN HT aynı zamanda filtreleme kontrolünde kullanılır.
KAR-THIN HT bakteriael bozulmalardan etkilenmez ve çevre dostudur.
SAPP Sodyum Asit Pirofosfat Deflokülant KAR-SAPP, çimento bulaşmış su bazlı sondaj akışkanlarını işlemden geçirmek için kullanılan sodyum asit pirofosfattır (Na2H2P2O7).

KAR-SAPP, bentonit bazlı akışkanlar için etkili bir dispersandır ve özellikle çimento nedeniyle oluşan kalsiyum kontaminasyonunu tedavi etmek için kullanılır.

KAR-SAPP, üst delik delmede kullanılan düşük ağırlıklı tatlı su sondaj sıvılarında düşük maliyetli, hızlı etki eden bir dispersan olarak kullanılır.

KAR-SAPP ayrıca düşük pH’lı çamurlarda serbest kalsiyumun kontrolünde de etkilidir.

KAR-SAPP, düşük konsantrasyon seviyelerinde etkilidir.

Köpük Önleyiciler

KAR-DFM AS Alüminyum Sterat Köpük Önleyici KAR-DFM AS, Al (O2C18H35) 3, alüminyum hidroksit ve stearik asitin toz haline getirilmiş bir tuzudur. Her tip su bazlı sondaj sıvısında defomer olarak kullanılır.

KAR-DFM AS, tüm su bazlı sondaj sıvılarında etkili bir köpük giderici olarak kullanılır.

KAR-DFM AS düşük konsantrasyonlarda etkilidir ve karıştırılması kolaydır.

KAR-DFM AS ayrıca tekrar köpürmeyi önler.

KAR-DFM AS, sondaj sıvısı reolojisine hiç etki etmez veya çok az etkisi vardır.

KAR-DFM SB Silikon Bazlı Köpük Önleyici Köpük Önleyici KAR-DFM SB, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında ve ayrıca katı madde içermeyen işlenmemiş ve tamamlayıcı akışkanlarda köpürmeyi önlemek için kullanılan silikon bazlı sıvı köpük gidericidir.

KAR-DFM SB, tüm su bazlı sondaj sıvılarında ve katı madde içermeyen salamura bazlı sistemlerde etkili bir köpük giderici olarak kullanılır.

KAR-DFM SB düşük konsantrasyonlarda etkilidir ve karıştırılması kolaydır.

KAR-DFM SB ayrıca tekrar köpürmeyi önler.

KAR-DFM SB, 204 ° C (400 ° F) sıcaklığa kadar termal olarak stabildir.

KAR-DFM SB geniş bir pH aralığında iyi çalışır. Yüksek pH’ta etkilidir.

KAR-DFM SB, her türlü delme, işleme ve tamamlama sıvısı ile uyumludur.

KAR-DFM SB, çevreye duyarlı alanlarda kullanılabilir.

Sıvı Kaybı Düşürücüler

KAR-TROL Fermente Edilmemiş Modifiye Nişasta Sıvı Kaybı Kontrolü
KAR-LOSE BX Çapraz Bağlı Polimer Sıvı Kaybı Kontrolü & LSRV Kontrolü KAR-LOSE BX, PAY DRILL sisteminde etkili filtrasyon kontrolü sağlayan çapraz bağlı nişastadır.
KAR-LOSE BX, PAY-DRILL sisteminin düşük kesme hızı viskozitesini (LSRV) arttırmak için KAR-ZAN DS ile sinerjik olarak çalışır.
KAR-LOSE BX, belirli büyüklükteki kalsiyum karbonat gibi bir köprüleme maddesi ile birleştirildiğinde, PAY DRILL sistemi, düşük koparma basıncıyla kolayca çıkarılabilen ince ve esnek bir filtre keki sağlar.
PAY DRILL sisteminin bu özellikleri, sıvı kaybını, taşıyıcılığı ve katı madde istilasını kısıtlayarak üretim bölgesini hasara karşı korur.
KAR-LOSE BX, her türlü su bazlı delme, delme, çalışma ve tamamlama sıvılarında etkilidir.
KAR-LOSE BX iyonik değildir ve dolayısıyla tek değerlikli ve çok değerlikli katyonlara iyi bir toleransa sahiptir ve geniş bir pH aralığında etkilidir.
KAR-LOSE BX bakteriyel bozulmaya maruz kalmaz.
KAR-TROL HT Sentetik Polimer Yüksek Sıcaklık Sıvı Kaybı Kontrolü & Viskozite Kontrolü
KAR- CMC LV Karboksimetil Selüloz (Düşük Viskoziteli) Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-CMC LV düşük viskositeye sahip sodyum karboksimetil selülozdur çoğunlukla su bazlı sondaj çamurunda birincil sıvı kaybını kontrol etmek için kullanılır.
KAR-CMC LV sıvı bazlı sondaj çamurunda viskositeye en düşük etkili kimyevidir.
KAR-CMC LV tüm temiz su bazlı ve deniz suyu bazlı sondaj çamurlarında etkilidir.
KAR-CMC LV  0.25 lb/bbl altındaki yoğunluklarda deniz suyu bazlı sondaj çamuru için seyreltici olarak kullanılmaktadır.
KAR-CMC LV hidrasyonu ve  pulsu su aşındırıcılarının dağılımına engel olarak sondaj deliğinin stabilizasyonuna ve katı kontrol ekipmanlarınınperformansına katkıda bulunur .
KAR-CMC LV DIVALAN IYONLARINI VE YÜKSEK PH DEĞERLERINI TOLERE EDEBILIR BU SEVIYELERDE    ETKILIDIR.
KAR-CMC LV bakteriyel degrasyona bağlı değildir.
KAR-PAC LV Polianyonik Selüloz (Düşük Viskoziteli) Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-PAC LV, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında sıvı kaybını kontrol etmek için kullanılan birinci sınıf düşük moleküler ağırlıklı bir polianyonik selülozdur (PAC).
KAR-PAC LV, viskozitede minimum etkiyle sondaj sıvılarına üstün sıvı kaybı kontrol özellikleri kazandırır.
KAR-PAC LV, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında etkilidir ve özellikle doymuş tuz sistemlerinde kullanışlıdır.
KAR-PAC LV, suya duyarlı şeyllerin hidrasyonunu ve dispersiyonunu inhibe eder ve bu nedenle sondaj stabilitesine ve katı kontrol ekipmanının performansına katkıda bulunur.
KAR-PAC AG, iki değerlikli iyonlara iyi bir toleransa sahiptir ve geniş bir pH aralığında etkilidir.
KAR-PAC LV bakteriyel saldırıya duyarlı değildir.
KAR-PAC AG sistemleri toksik değildir ve özellikle çevreye hususunda hassas alanlarda kullanım için uygundur.
KAR-PAC SLVV Polianyonik Selüloz (Süper Düşük Viskoziteli) Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-PAC SLV, tüm su bazlı sondaj sıvıları için süper-düşük viskozlaştırıcı sıvı kaybı azaltıcı olarak tasarlanmış birinci sınıf düşük molekül ağırlıklı bir polianyonik selülozdur (PAC).
KAR-PAC SLV, viskozitede minimum etki ile sondaj sıvılarına üstün sıvı kaybı kontrol özellikleri kazandırır.
KAR-PAC SLV, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında etkilidir ve özellikle ağırlıklı sistemlerde kullanışlıdır.
KAR-PAC SLV, suya duyarlı şeyllerin hidrasyonunu ve dispersiyonunu engeller ve böylece katı madde-kontrol ekipmanının sondaj stabilitesine ve performansına katkıda bulunur.
KAR-PAC SLV, iki değerlikli iyonlara karşı iyi bir toleransa sahiptir ve geniş bir pH aralığında etkilidir.
KAR-PAC SLV, bakteriyel saldırıya duyarlı değildir.
KAR-PAC SLV sistemleri toksik değildir ve özellikle çevreye duyarlı alanlarda kullanım için uygundur.
KAR-LOSE Sentetik Polimer Yüksek Sıcaklık Sıvı Kaybı Kontrolü & Viskozite Kontrolü

Kaçak Önleme

KAR-O-TROL G Gilsonit LCM, Şeyl Stabilizatörü KAR-O-TROL G, geleneksel yağ bazlı sıvılarda HTHP filtrasyon kontrol edici faktör olarak kullanılan yüksek yumuşatıcı bir gilsonittir.

KAR-O-TROL G, yüksek alt delik sıcaklıklarının 200 ° C’yi (392 ° F) aştığı durumlarda HTHP filtrasyon kontrolü sağlar.

KAR-O-TROL G, filtre sıvışığı kalitesini artırır.

KAR-O-TROL G, düşük basınç ve tükenmiş oluşumları kapatmak için sıklıkla kullanılır.

KAR-O-TROL G aynı zamanda genel emülsiyon stabilitesini ve sistemin askıya alma kabiliyetini geliştirir.

CARB F, M, C, 1000 Kalsiyum Karbonat LCM Kalsiyum karbonat (CaCO3) sondaj, çalışma ve tamamlama sıvıları için asitte çözünebilen, köprüleme ve ağırlıklandırma maddesidir. DDC Kalsiyum Karbonat için önerilen üç sınıflarda mevcuttur. İnce, Orta ve Kaba. İnce, sondaj ve akışkanlar üzerinde ağırlıklandırma malzemesi olarak kullanılır. Orta ve Kaba dereceler genellikle köprüleme için kullanılır veya daha büyük bir parçacık boyutuna sahip bir ağırlıklandırma malzemesi için kullanılabilir.
FIBROCEL XF, F, M, C Mikronize Selüloz Fiber LCM FIBROCEL, üç farklı öğütme ebadında (İnce, Orta ve Kaba Sınıf) granül, pul ve lifli malzemeler içeren bir kaçak önleme malzemesidir.
Çeşitli şekillerdeki malzemelerinin bir karışımı olan FIBROCEL, kuyuda ihtiyaç duyulan ürün sayısını azaltır.
FIBROCEL’in gradyan partikül boyutu sayesinde çeşitli materyallerle kullanımı avantaj sağlayacaktır. Bu karışım kırıklara, boşluklara ve aşırı derecede gözenekli bölgelere nüfuz edecektir.
MICA F, M, C Mika LCM Mika, sondaj sıvısı tesisatları üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sebep vermeden, su ve petrol bazlı sondaj sıvılarında kaçak kontrolü için kullanılır. D.CCC, üçe ayrılır: İnce (F), Orta (M) ve Kaba (C).
Mikakanın ince derecede olanları 20 gözlü bir elek ile sirküle edilir. katı kontrol ekipmanı devre dışı bırakılmadıkça daha büyük parçacıklar sistemden uzaklaştırılacaktır
KAR-PLUG F, M, C Fındık Kabuğu LCM KAR-PLUG HN,  fındık kabuklarından oluşur ve kaçak önleyici olarak kullanılır.
KAR-PLUG HN, üç seviyede tedarik edilir: İnce, Orta ve Kaba. İnce dereceli 30 gözlü çalkalayıcı ekran üzerinden sirküle edilebilir.KAR-PLUG HN, hem su bazlı hem de petrol bazlı sondaj sıvılarında kullanılabilir.KAR-PLUG HN, sondaj sıvısı özelliklerinde minimal etkiye sahiptir.KAR-PLUG HN bakteriyel bozulmaya maruz kalmaz.

Yağlayıcılar

KAR-LUBE EB Ester Bazlı Yağlayıcı Yağlayıcı “KAR-LUBE EB, su bazlı sondaj sıvılarının çoğunda kullanılan son derece etkili ve çevreye duyarlı ester bazlı bir yağdır.
KAR-LUBE EB, yüksek açılı, yatay sondaj durumlarında çoğu su bazlı delme sıvısının sürtünme katsayısını azaltarak, farklı tork ve sürtünmeyi azaltır ve diferansiyel yapışmayı önler.
KAR-LUBE EB, biyolojik olarak çözünebilir, toksik değildir ve çevre açısından kabul edilebilirdir. KAR-LUBE EB’nin bu özelliği, off-shore işlemleri için uyumlu hale gelmesini sağlar.
KAR-LUBE EB, bit ve BHA toplanma potansiyelini azaltır ve penetrasyon oranını artırır.
KAR-LUBE EB, sondaj sıvılarının reolojik ve filtrasyon özellikleri üzerinde hiç etkisi olmaz veya minimal seviyede etkiler.
KAR-LUBE EB, ortak su bazlı sıvı katkı maddeleri ile uyumludur.
KAR-LUBE EB EB, 300 ° F’ın üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak sabit kalır. “
KAR-SLIDE G Modifiye Edilmiş Grafit Yağlayıcı & Kuyu Stabilitesi
KAR-SLIDE HT Yüksek Sıcaklık Yağlayıcısı Yağlayıcı
KAR-LUBE L Modifiye Edilmiş Bitkisel Yağ Yağlayıcı KAR-LUBE, tüm su bazlı sondaj sıvılarında bir yağlayıcı olarak kullanılan modifiye bitkisel yağdır.
KAR-LUBE, tork ve sürtünme sorunlarını azaltır ve yüksek açılı, yatay delme durumlarında delme sıvısının sürtünme özelliklerini geliştirerek diferansiyel yapışmayı önler.
KAR-LUBE, bit ve BHA topu için potansiyeli azaltır.
KAR-LUBE, HTHP sıvı kaybı kontrolüne önemli ölçüde katkıda bulunur.
KAR-LUBE, sondaj sıvılarının reolojik özelliklerine hiç etki etmez  veya minimal seviyede etki eder.
KAR-LUBE, kalsiyum, çimento ve karbonat kontaminasyonuna karşı hassas değildir ve ortak su bazlı sıvı katkı maddeleri ile uyumludur.
KAR-LUBE 250 ° F’ı aşan sıcaklıklarda termal olarak stabildir.
KAR-LUBE geniş bir pH seviyesinde çalışır ve kçpüklenme potansiyeli küçüktür.
KAR-LUBE biyolojik olarak parçalanabilir, toksik değildir ve kirliliğe sebep vermez.

Tuzlar

AMONYUM KLORÜR Amonyum Klorür Yoğunluk Kontrolü AMMONIUM CHLORIDE (NH4Cl),% 98 saflıkta beyaz inorganik bir kristal bir tuzdur.
AMMONIUM CHLORIDE, 8,9 lb / gal’e kadar yoğunluklardaki katı madde içermeyen işlenmelerde ve tamamlama sıvılarını hazırlamak için kullanılır.AMMONIUM CHLORIDE tuzlu suları, işleme ve tamamlama operasyonları esnasında suya duyarlı killerin stabilizasyonunu sağlayarak hasar kontrolüne katkıda bulunur.AMMONIUM CHLORIDE tuzlu suları, üretilen gaz veya formasyon suları karbonat ve sülfat iyonları açısından zengin olduğunda, kireç oluşma riskini ortadan kaldırır.AMMONIUM CHLORIDE tuzlu suları, çamurtaşı asiti ile kumtaşı asitleştirmede çözünmez florozilik asitlerin oluşumunu önler.

AMMONIUM CHLORIDE suya eklendiğinde bir endotermik reaksiyon gerçekleşir. Bu, tuzlu su sıcaklığında bir düşüşe neden olur.

KALSİYUM BROMİT Kalsiyum Bromit (toz, 95% min.) Yoğunluk Kontrolü Kalsiyum Bromür (CaBr2),% 95 saflıkta ve beyaz toz halinde inorganik bir tuzdur.
CALCIUM BROMIDE, 15.2 lb / gal yoğunluğa kadar katı madde içermeyen işlemeyi gerçekleştirmede ve tamamlama sıvılarını hazırlamakta kullanılır. Paketleyici sıvılar için de kullanılabilir.
CALCIUM BROMIDE ayrıca çeşitli kalsiyum klorür / kalsiyum bromür / çinko bromür karışımlarının yoğunluğunu arttırmak için de kullanılır.
CALCIUM BROMIDE brines, suya duyarlı killeri işçilik ve tamamlama işlemleri sırasında stabilize ederek,  hasar kontrolüne katkıda bulunur.
CALCIUM BROMIDE suya eklendiğinde bir ekzotermik reaksiyon gerçekleşir. Bu tuzlu su sıcaklığında bir artışa neden olur.
KALSİYUM BROMİT L Kalsiyum Bromit (sıvı 15.4 ppg) Yoğunluk Kontrolü CALCIUM BROMIDE L (CaBr2)% 52’lik bir kalsiyum bromür çözeltisidir.
CALCIUM BROMIDE L, 15.2 lb / gal yoğunluğa kadar katı madde içermeyen işlemelerde ve tamamlama akışkanlarını hazırlamak için kullanılır. Paketleyici sıvılar için de kullanılabilir.
CALCIUM BROMIDE L ayrıca çeşitli kalsiyum klorür / kalsiyum bromür / çinko bromür karışımlarının yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.
CALCIUM BROMIDE brines, suya duyarlı killeri işçilik ve tamamlama işlemleri sırasında stabilize ederek,  hasar kontrolüne katkıda bulunur.
KALSİYUM KLORÜR Kalsiyum Klorür (toz, 95% min.) Yoğunluk Kontrolü CALCIUM CHLORIDE (CaCl2), çeşitli formlarda mevcut % 94-97 saflıkta beyaz inorganik bir tuzdur.

CALCIUM CHLORIDE, 11.6 lb / gal’e kadar yoğunluklarda katı madde içermeyen işlemelerde ve tamamlama sıvılarını hazırlamak için kullanılır.

CALCIUM CHLORIDE ayrıca çeşitli kalsiyum klorür / kalsiyum bromür / çinko bromür karışımlarının yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.

CALCIUM CHLORIDE tuzlu suları, çalışma ve tamamlama işlemleri sırasında suya duyarlı killeri stabilize ederek oluşabilecek hasar kontrolüne katkıda bulunur.

CALCIUM CHLORIDE,  invert emülsiyon sistemlerinde su fazının aktivitesini ayarlamak için kullanılır.

CALCIUM CHLORIDE suya eklendiğinde bir ekzotermik reaksiyon gerçekleşir. Bu tuzlu su sıcaklığında bir artışa neden olur.

KALSİYUM KLORÜR T Kalsyium Klorür (toz, 78-80% ) Yoğunluk Kontrolü CALCIUM CHLORIDE T (CaCl2), çeşitli formlarda mevcut olan % 77-80 saflıkta beyaz inorganik bir tuzdur.
CALCIUM CHLORIDE T, 11.6 lb / gal’e kadar yoğunluklarda katı madde içermeyen iş ve tamamlama sıvıları hazırlamak için kullanılır.
CALCIUM CHLORIDE T ayrıca çeşitli kalsiyum klorür / kalsiyum bromür / çinko bromür karışımlarının yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.
CALCIUM CHLORIDE T brines,  işçilik ve tamamlama işlemleri sırasında suya duyarlı killerin stabilize edilmesiyle oluşan hasar kontrolüne katkıda bulunur.
CALCIUM CHLORIDE T, su fazı aktivitesini invert emülsiyon sistemlerinde ayarlamak için kullanılır.
CALCIUM CHLORIDE T suya eklendiğinde bir ekzotermik reaksiyon gerçekleşir. Bu tuzlu su sıcaklığında bir artışa neden olur.
POTASYUM KARBONAT Potasyum Karbonat (95-99%) Şeyl Stabilizatörü & Yoğunluk kontrolü
POTASYUM KLORÜR Potasyum Klorür (95-99%) Şeyl Stabilizatörü & Yoğunluk kontrolü POTASYUM KLORÜR (KCI) BEYAZ  INORGANIK %95-99 SAFLIKTA TOZ HALINDEKI TUZDUR.
POTASYUM KLORÜR KATISIZ TEKNIK ÇALIŞMA VE ÇAMUR YOĞUNLUĞUNU  9.7 lb/gal seviyesine getirmeye yarar.
POTASYUM KLORÜR TEKNIK ÇALIŞMA VE TAMAMLAMA AŞAMASINDA SU DUYARLI KIL STABILIZASYONUNU SAĞLAYARAK TUZLU SU FORMASYON HASARINI KONTROL EDER.
POTASYUM KLORÜR EKONOMIK BIR POTASYUM  KAYNAĞI OLUP SU BAZLI ÇAMURLARDA  TÜMLEYICI OLARAK KULLANILIR.
POTASYUM KLORÜR TUZLU SU FORMASYON RISK  ELIMINASYONU YAPAR VE BU SÜREÇTE YA  GAZ  ÜRETIR YA DA KARBON ZENGINI SU VE SÜLFAT IYONLARI.
SODYUM KLORÜR Sodyum Klorür Yoğunluk Kontrolü SODYUM CHLORIDE (NaCl) % 99 saflıkta beyaz inorganik bir toz tuzdur.
SODYUM CHLORIDE, 10 lb / gal’e kadar yoğunluklarda katı madde içermeyen iş ve tamamlama sıvıları hazırlamak için kullanılır.
SODYUM CHLORIDE, tuz kubbesi veya tuz yatağı sondajlarında doymuş tuzlu su sıvılarını formüle etmek için de kullanılır.
SODYUM CHLORIDE, özellikle kıyıya açık delme işlemlerinde gaz hidrat oluşumunu önlemek için etkili bir inhibitördür.
SODYUM CHLORIDE, çevirme emülsiyon sistemlerinin su fazının aktivitesini ayarlamak için kullanılabilir.
SODYUM CHLORIDE tuzlu sular, işçiliğe ve tamamlama operasyonlarında suya duyarlı killeri stabilize ederek  hasar kontrolüne katkıda bulunur.
SODYUM CHLORIDE tuzlu suları, üretilen gaz veya formasyon suları karbonat ve sülfat iyonları açısından zengin olduğunda, kireç oluşumu riskini ortadan kaldırır.
SODYUM FORMİYAT Sodyum Formiyat (97%) Yoğunluk Kontrolü SODYUM FORMATE (NaCOOH),% 97 saflıkta beyaz serbest akan kristalli,  organik beyaz bir tuzdur.
SODIUM FORMATE, 11.0 lb / gal’e kadar yoğunluklarda katı madde içermeyen iş ve tamamlama sıvıları hazırlamak için kullanılır.
SODYUM FORMATE suları, işçiliğe ve tamamlama operasyonlarında suya duyarlı killeri stabilize ederek oluşabilecek hasar kontrolüne katkıda bulunur.
SODYUM FORMATE tuzlu suları, üretilen gaz veya formasyon suları karbonat ve sülfat iyonları açısından zengin olduğunda, kireç oluşumu riskini ortadan kaldırır.
Format-bazlı tuzlu sular klorür ve bromürlü sulardan daha iyi HSE özelliklerine sahiptir.

Takım Kurtarma Sıvıları

KAR-SPOT Ağırlaştırılmamış Takım Kurtarma KAR-SPOT, difüze bir şekilde sıkışmış boruyu serbest bırakmak için yağ bazlı lekelenme akışkanlarını hazırlamak için tasarlanmış bir emülsiyonlaştırıcının, bir sürfaktanın ve bir organofilik kilin eşsiz bir karışımıdır.
KAR-SPOT, yağ ve su ile karıştırılarak, farklı şekilde sıkışmış boruyu serbest bırakmak için yağ bazlı bir lekeleme sıvısı kullanılır. Leke sıvısının yağ fazı ham petrol, mazot, mineral yağ veya KAR-LUBE’den oluşur. Tatlı su, deniz suyu veya tuzlu su, su kısmını oluşturur. Formüle edildikten sonra sıvı sıkışmış bölgeye yerleştirilir. KAR-SPOT, filtre kekiyi parçalara ayırır ve delme ipini ıslatırken ve yağlarken, leke akışının delme ipi ile formasyonun arasına girmesine izin verir. Leke sıvısının bu ikili etkisi, serbest sıkışmış boru için gerekli olan kuvveti azaltır.
KAR-SPOT, ağırlık malzemesini başka herhangi bir materyale ihtiyaç duymadan askıda tutmak için mükemmel reolojik özellikler sağlar.
Leke sıvısının yağdan suya oranı, sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Artan sıvı yoğunluğu ile artar.
KAR-SPOT su bazlı sondaj sıvısı ile kirlenmeyi tolere edebilir.
KAR-SPOT, petrol bazlı sondaj sıvısı kullanıldığında, çimentolama için aralayıcı sıvıyı formüle etmek için de kullanılabilir.
KAR-SPOT W Ağırlaştırılmış Takım Kurtarma KAR-SPOT W, difüze yapışmış boruyu serbest bırakmakta kullanılan yağ bazlı lekelenme akışkanlarını hazırlamak için tasarlanmış, emülsiyonlaştırı,  sürfaktan ve bir organofilik kilin eşsiz bir karışımıdır.

KAR-SPOT W, yağ, su ve ağırlığa sahip malzeme ile karıştırılarak, farklı bir şekilde sıkışmış boruyu serbest bırakmakta kullanılan ağırlıklı bir yağ bazlı noktalama sıvısı hazırlamada kullanılır. Noktalama sıvısının yağ fazı ham petrol, mazot, mineral yağ veya KAR-LUBE’den oluşur. Tatlı su, deniz suyu veya tuzlu su, su kısmını oluşturur. Formüle edildikten sonra sıvı sıkışmış bölgeye yerleştirilir. KAR-SPOT W, filtre kekini parçalara ayırır ve delme ipini, ıslatma ve yağlama sırasında, delme sıvısı ile delme teli birbirine bağlar. Leke sıvısının bu ikili etkisi, serbest sıkışmış borunun gerektirdiği kuvveti azaltır.

KAR-SPOT W, ağırlık malzemesini başka herhangi bir materyale ihtiyaç duymadan askıda tutmak için mükemmel reolojik özellikler sağlar.

KAR-SPOT W, ağırlıksız formülasyonlarda da kullanılabilir.

Leke sıvısının yağdan suya oranı, sıvı yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Bu oran, artan sıvı yoğunluğu ile artar.

KAR-SPOT W, su bazlı sondaj sıvısı ile kontaminasyonu tolere edebilir.

KAR-SPOT W, aynı zamanda, petrol bazlı sondaj sıvısı kullanıldığında, çimentolama için aralayıcı sıvıyı formüle etmek için de kullanılabilir.

Yüzey Aktif Maddeler ve Köpük Yapıcılar

KAR-ANTI BALL iyonik ve İyonik Olmayan Yüzey Aktif Madde Karışımı BHA & Bit Yumaklama Önleyici KAR-ANTI BALL, çevresel olarak kabul edilebilir iyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerinin özel bir karışımıdır. Tüm su bazlı sondaj sıvı sistemlerinde bit ve alt delik montajı toplanmasını önlemek için kullanılır.
KAR-ANTI BALL, yapışkan delinmiş uçları, bit ve alt delik grubunun “toplanmasını” engeller.
KAR-ANTI BALL her türlü su bazlı sondaj sıvısı ile uyumludur.
KAR-ANTI BALL, tork ve sürtünmeyi ve delik delinme riskini azaltır.
KAR-ANTI BALL, su bazlı sondaj sıvılarında penetrasyon oranı arttırıcı olarak da görev yapar.
KAR-ANTI BALL sıvı kaybı kontrolüne katkıda bulunur.
KAR-ANTI BALL, sondaj sıvılarının reolojik özellikleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip değildir.
KAR-ANTI BALL geniş bir pH seviyesinde çalışır ve düşük köpürme potansiyeli gösterir.
KAR-ANTI BALL katı kontrol ekipmanının performansını artırır.
KAR-ANTI BALL toksik değildir ve kirletmez. Böylece tüm kara ve deniz operasyonları için idealdir.
KAR-AQUA WET Alkil Eter Sülfat ve Glikol Karışımı Köpük Ajanı Kar-Aqua Wet, kuyu temizleme işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış sıvı sürfaktanların özel bir karışımıdır.

KAR-AQUA WET, petrol bazlı sondaj sıvısı kalıntılarını sondaj yüzeylerinden ayırmak için kullanılır.

KAR-AQUA WET, tüm dübeli boruları suyla ıslattıran güçlü bir su ıslatma maddesidir.

KAR-AQUA WET, formasyon hasarına katkıda bulunan sondaj sıvıları ve diğer birikintilerin süspansiyonunu arttırır.

6 ila 8 pH’lı KAR-AQUA WET çimento veya aside duyarlı oluşumlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir.

KAR-AQUA WET son derece etkili bir yağ emülsiyonudur.

KAR-AQUA WET düşük konsantrasyonlarda etkilidir.

KAR-AQUA WET alkali olmayan ve çevre dostu olan noniyonik yüzey aktif maddelerin etkili bir karışımıdır.

KAR-AQUA WET, tatlı su bazlı ve deniz suyu bazlı sıvı sistemlerinde çalışır.

KAR-AQUA WET geniş bir sıcaklık aralığında etkilidir.

Vizkozite Yapıcılar

KAR-BEN İşlem Görmüş Bentonit Vizkozite Yapıcı, Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-BEN , su bazlı sondaj sıvılarının çoğunda viskozlaştırıcı ve akışkan kaybı azaltıcı olarak kullanılan birinci sınıf sodyum bentonittir. API 13A Bölüm 9 özelliklerine uygundur.
KAR-BEN , tatlı su sistemlerinde filtrasyon kontrol ve süspansiyon aracı olarak kullanılan ana filtre kek yapı olarak kullanılır ve en çok su bazlı akışkan sistemlerinde kullanılır.
KAR-BEN  kuyu deliğinde ince, geçirimsiz ve sıkıştırılabilir filtre keki sağlar.
KAR-BEN , viskoziteyi elde etmek için uygun maliyetli bir üründür.
KAR-BEN NT İşlem Görmemiş Bentonit Vizkozite Yapıcı, Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-BEN NT, su bazlı sondaj sıvılarının çoğunda viskozlaştırıcı ve akışkan kaybı azaltıcı olarak kullanılan birinci sınıf işlenmemiş bentonittir. API 13A Bölüm 10 özelliklerine uygundur.
KAR-BEN NT, tatlı su sistemlerinde filtrasyon kontrol ve süspansiyon aracı olarak kullanılan ana filtre kek yapı olarak kullanılır ve en çok su bazlı akışkan sistemlerinde kullanılır.
KAR-BEN NT kuyu deliğinde ince, geçirimsiz ve sıkıştırılabilir filtre keki sağlar.
KAR-BEN NT, viskoziteyi elde etmek için uygun maliyetli bir üründür.
KAR-THERMA GEL Sepiyolit Vizkozite Yapıcı KAR-THERMA JEL, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında yüksek sıcaklık viskozventörü olarak kullanılan birinci sınıf bir sepiyolit kildir.
KAR-THERMA JEL, her türlü su bazlı sondaj sıvılarında, özellikle tuzlu su ve yüksek sıcaklıkta sondaj sıvılarında viskoziteyi arttırmak için kullanılır.
KAR-THERMA JEL, termal olarak 500 ° F’ın üzerindeki sıcaklıklarda sabittir ve jelleşmeye sebep vermez. KAR-THERMA GEL’in bu özelliği jeotermal sondaj sıvıları gibi yüksek sıcaklık uygulamalarına uygun olmasını sağlar.
KAR-THERMA JEL şişen tip bir kil minerali değildir. Çubuk benzeri parçacıkların fiziksel etkileşimi ile viskozite üretir.
Yüksek viskoziteli süpürme sıvılarını formüle etmek için KAR-THERMA JEL kullanılabilir.
KAR-HEC Hidroksietil Selüloz Vizkozite Yapıcı, Sıvı Kaybı Kontrolü Kar-Hec, tatlı su ve çeşitli tuzlu su bazlı çalışma ve tamamlama sıvıları için viskozifikatör olarak kullanılan noniyonik bir hidroksietilselüloz polimerdir.
KAR-HEC, sodyum klorür, potasyum klorür, kalsiyum klorür, sodyum bromür ve potasyum bromürlü tuzlu sular için oldukça etkili bir viskozimetredir. Doyma noktasına kadar herhangi bir tuz konsantrasyonunda iyi performans gösterir.
KAR-HEC, yüksek görünür viskoziteye, yüksek verime sahip noktalara ve düşük kırılgan jel kuvvetlerine sahip olan kesme-inceltme ve tiksotrofik olmayan sıvılar üretir.
KAR-HEC, iki değerlikli iyonlara karşı mükemmel toleransa sahiptir ve geniş bir pH aralığında etkilidir.
KAR-HEC tamamen suda çözünürdür ve tatlı sularda ve tuzlu su sıvılarında “balık gözüne” sebep vermeden hidratlanır.
KAR-HEC, hidroklorik asit, oksitleyici maddeler ve enzimler tarafından kolayca parçalanabilir.
Olağanüstü çözünürlük ve dağılma özellikleri nedeniyle, KAR-HEC, berrak tuzlu su uygulamaları için zararsız bir polimer olarak kabul edilir.
KAR-HEC bakteriyel saldırıya karşı duyarlı değildir ve dolayısıyla biyosit gerektirmez.
KAR-HEC toksik değildir ve çevre ile uyumludur.
KAR-VIS G Guar Sakızı Vizkozite Yapıcı Mükemmel beyazlık, hızlı hidrasyon ve yüksek viskozite gerektiren gıdalarda ve yemlerde kullanılmak üzere birinci sınıf, yüksek viskoziteli, ince öğütülmüş Guar Sakızı
Suda düşük konsantrasyonlarda yüksek viskozite gösterir. Newton olmayan, yalancı plastik (kesme inceltme) bir yapıya sahiptir. Sağladığı viskosite, sudaki konsantrasyonu
KAR-CMC HV Karboksimetil Selüloz (Yüksek Viskozite) Vizkozite Yapıcı, Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-CMC HV SONDAJ ÇAMURU IÇERISINDEKI sıvı kaybı kontrolüne ek olarak yüksek viskoziteye sahip sodyum karboksimetil selülozdur viskosite yapıcı olarak kullanılır.
KAR-CMC HV temiz su ve deniz suyu bazlı sondaj çamuru viskozitesi artarken sıvı kaybını kısar.
KAR-CMC HV tüm temiz su bazlı ve deniz suyu bazlı sondaj çamurlarında etkilidir.
KAR-CMC HV aynı zamanda 0.25 lb/bbl altındaki seviyede deniz suyu kullanıldığında seyreltici olarak kullanılmaktadır.
KAR-CMC HV HIDRASYONU VE PULSU SU AŞINDIRICILARININ DAĞILIMINI ÖNLER BÖYLECE KATI KONTROL EKIPMANLARININ PERFORMANSINA VE SONDAJ DELIĞININ STABILIZASYONUNA YARDIMCI OLUR  .
KAR-CMC HV DIVALAN IYONLARINI VE YÜKSEK PH DEĞERLERINI TOLERE EDEBILIR BU SEVIYELERDE    ETKILIDIR.
KAR-CMC HV bakteriyel degrasyona bağlı değildir..
KAR-PAC R Polianiyonik Selüloz (Yüksek Viskozite) Vizkozite Yapıcı, Sıvı Kaybı Kontrolü KAR-PAC R seçkin sınıf yüksek molekül ağırlıklı polianyonik selülozdur (PAC), tüm su bazlı sondaj çamurlarının viskositesi ve sıvı kaybı kontrolü için ullanılır.
KAR-PAC R viskoze etmek ve tüm su bazlı sondaj çamurlarında sıvı kaybı kontrolü amacıyla kullanılır. Özellikle doymuş tuzlu sistemlerde kullanışlıdır.
KAR-PAC R hidrasyonu ve  pulsu su aşındırıcılarının dağılımına engel olarak sondaj deliğinin stabilizasyonuna katkıda bulunur .
KAR-PAC R DIVALAN IYONLARINI VE YÜKSEK PH DEĞERLERINI TOLERE EDEBILIR BU SEVIYELERDE    ETKILIDIR.
KAR-PAC R katı kontrol ekipmanlarının performansını arttırmak talaşların dağılımını azaltmak amacıyla kullanılır.
KAR-PAC R bacterial saldırılara duyarlı değildir.
KAR-PAC R sistem nontoksik ve özellikle çevresel olarak hassas bölgelerde kullanıma uygundur.
KAR -ZAN D Ksantan Sakızı Vizkozite Yapıcı KAR-ZAN D su bazlı sondaj çamurunda kullanılan kolayca seyrelebilen yüksek moleküler ağırlığa sahip biopolymer (ksantan sakızı) olup viskozite etkisi olan bir maddedir.
KAR-ZAN D  yüksek kayma incelmesi, üstün temizleme sağlayan tiksotropik bir madde olup süspansiyon kapasitesi sağlar.
KAR-ZAN D satüre edilmiş monovalan tuzlu sistem  olarak tüm temiz su ve deniz suyu bazlı sondaj çamurlarında kullanılabilir.
KAR-ZAN D   YÜKSEK PH DĞERLERINDE ETKILI OLMASININ YANINDA SIVIKAYBI KONTROLÜDE SAĞLAMAKTADIR.
KAR-ZAN D minimum formasyon hasarına sebep olur ve tamamen asit ve oksitleyiciler ile temizlenebilir.
KAR-ZAN D temiz suda kolayca seyrelebilir ya da deniz suyu ile “balık gözü” oluşumu ve topaklaşması minimum seviyededir.

Ağırlaştırma Katkıları

CARB F, M, C Kalsiyum Karbonat Ağırlaştırıcı Kalsiyum karbonat (CaCO3) sondaj, çalışma ve tamamlama sıvıları için asitte çözünebilen, köprüleme ve ağırlıklandırma maddesidir. Kalsiyum Karbonat üç önerilen sınıflarda mevcuttur. İnce, Orta ve Kaba. İnce, sondaj ve akışkanlar üzerinde çalışmak için bir ağırlıklandırma malzemesi olarak kullanılır. Orta ve Kaba dereceler genellikle köprüleme için kullanılır veya daha büyük bir parçacık boyutuna sahip bir ağırlıklandırma malzemesi için kullanılabilir.
KAR-FERODENS Hematit Ağırlaştırıcı KAR-FERODENS, her türlü sondaj sıvsının yoğunluğu arttırmak için kullanılan bir ağırlıklandırma maddesi olarak kullanılan yüksek kaliteli, zemin hematitidir (Fe2O3). Hematit sondajı için API 13A Bölüm 3 spesifikasyonlarını karşılar.
KAR-FERODENS, 26 lb / gal’e kadar, delme sıvı yoğunluğunu arttırmak için kullanılabilir.
KAR-FERODENS, Barit (4.2) yoğunluğundan% 19 daha fazla olan, 5,0 özgül ağırlığına sahiptir. Böylece, belirli bir yoğunluk için, barit yerine KAR-FERODENS kullanılarak hacme göre düşük katı içerikli bir sistemin ağırlıklandırılması mümkündür. Daha düşük katı madde içeriği, arttırılmış reolojik özelliklerin yanı sıra penetrasyon oranının artmasına katkıda bulunur.
KAR-FERODENS ayrıca kuyu deliği stabilitesine ve oluşum basıncı kontrolüne katkıda bulunur.
KAR-FERODENS çoğu sıvı katkı maddesi ile uyumludur.
KAR-FERODENS, hidroklorik asit (HCI) asidinde çözünür.
KAR-FERODENS, nötr ve düşük pH seviyelerinde H2S’yi kısmen ortadan kaldıran bir sekonder hidrojen sülfür (H2S) tutucu görevi görür.
KAR-FERODENS uygun maliyetli bir ağırlıklandırma maddesidir.
KAR-BAR Barit Ağırlaştırıcı KAR-BAR, sondaj sıvılarının her türündeki yoğunluğu arttırmak için  ağırlıklandırma maddesi olarak kullanılan ince öğütülmüş yüksek kaliteli bir barittir (BaSO4). Barit sondajı için API 13A Bölüm 2 spesifikasyonlarını karşılar.

KAR-BAR, 21 lb / gal’e kadar olan sondaj sıvı yoğunluğunu arttırmak için kullanılabilir.

KAR-BAR ayrıca sondaj dengesi ve formasyon basınç kontrolüne katkıda bulunur.

KAR-BAR kimyasal olarak eylemsiz ve çözünmezdir.

KAR-BAR, ortak akışkan katkı maddeleri ile uyumludur.

KAR-BAR, uygun maliyetli bir ağırlıklandırma maddesidir.

KAR-BAR, termal olarak 177 ° C’ye (350 ° F) kadar sıcaklıklarda  kararlıdır.

Kuyu Stabilesi Kontrolü

KAR-GUARD Katoyonik PHPA Şeyl Kaplama KAR-GUARD, suya duyarlı şeyl oluşumlarını stabilize etmek için tasarlanmış, düşük molekül ağırlıklı, yüksek katyonlu sıvı bir poliamindir.

KAR-GUARD, kil içine metal katyonlar aracılığıyla nötral amin moleküler bağlanmasını içeren bir inhibisyon mekanizması sunar.

KAR-GUARD, tatlı su, deniz suyu, tuzlu su, kireç ve düşük katı sistemlerle uyumludur.

KAR-GUARD, oldukça reaktif ve dispersif şeyl oluşumlarının dağılımını ve hidrasyonunu önemli ölçüde azaltır. Sonuç olarak, KAR-GUARD sıkı delik ve arınmaların insidansını en aza indirir.

KAR-GUARD, bit ve BHA topu için potansiyeli azaltır.

KAR-GUARD çoğu su bazlı sondaj sıvısında sıvı kaybını azaltır.

KAR-GUARD, kalsiyum, çimento ve karbonat kontaminasyonlarına karşı hassas değildir.

KAR-GUARD, 300 ° F’ın üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak stabildir.

KAR-PHPA L Anyonik PHPA (Sıvı) Şeyl Kaplama KAR-PHPA L, saf, yüksek moleküler ağırlıklı, kısmen hidrolize bir sıvı poliakrilamiddir.

KAR-PHPA L, hidratlanabilir ve dağılabilir şeylleri engelleyerek kuyu dengesini iyileştirir.

KAR-PHPA L, polimer kapsülleme yoluyla kesimlerin parçalanmasını azaltır ve dolayısıyla etkili katı kontrolünü sağlar.
KAR-PHPA L, sondaj sıvısına verilen kesme inceltme reolojisi sayesinde mükemmel delik temizliği sağlar.

KAR-PHPA L ayrıca, sürtünmeyi ve nüfuz etme oranını azaltmada da yardımcı olur.

KAR-PHPA L bazı sıvı kaybı kontrolü sağlar ve filtre keki kalitesini artırır.

KAR-PHPA L, bit ve sabitleyici topu en aza indirir.

KAR-PHPA L dar delik ve arınma oranlarını en aza indirir.

KAR-PHPA RD Anyonik PHPA (Toz) Şeyl Kaplama KAR-PHPA RD saf toz haline getirilmiş yüksek moleküler ağırlıklı kısmen hidrolize poliakrilamiddir.
KAR-PHPA RD, hidratlanabilir ve dağılabilir şeylleri engelleyerek kuyu dengesini arttırır.
KAR-PHPA RD, polimer kapsülleme yoluyla kesimlerin parçalanmasını azaltır ve dolayısıyla etkili katı kontrolüne yol açar.
KAR-PHPA RD, sondaj sıvısına verilen kesme inceltme reolojisi sayesinde mükemmel delik temizliği sağlar.
KAR-PHPA RD ayrıca sürtünme ve nüfuz etme oranını azaltmaya yardımcı olur.
KAR-PHPA RD, bazı sıvı kaybı kontrolü sağlar ve filtre keki kalitesini artırır.
KAR-PHPA RD, bit ve sabitleyici topu en aza indirir.
KAR-PHPA RD, sıkı delik ve arınma oranlarını en aza indirir.
KAR-GLY LC Polialkilen Glikol (Düşük Bulutlanma Noktası) Şeyl Stabilizatör KAR-GLY LC, düşük bulut noktalı polialkilen glikol formülasyonudur. Yağlama ve şeyl stabilitesini arttırmak için su bazlı sondaj sıvılarında kullanılır. Potasyum ve sodyum bazlı tuzlarda kullanılması önerilir (ağırlıkça yüzde 5-22) .
KAR-GLY LC, özellikle  sondaj akışkan endüstrisinde kullanılan genel tuzluluk türü ve aralıkları ile etkilidir.
KAR-GLY MC Polialkilen Glikol (Orta Bulutlanma Noktası) Şeyl Stabilizatör KAR-GLY LC, düşük bulut noktalı polialkilen glikol formülasyonudur. Yağlama ve şeyl stabilitesini arttırmak için su bazlı sondaj sıvılarında kullanılır. Potasyum ve sodyum bazlı tuzlarda kullanılması önerilir (ağırlıkça yüzde 5-22) .
KAR-GLY LC, özellikle sondaj akışkan endüstrisinde kullanılan genel tuzluluk türü ve aralıklarında etkilidir.
KAR-GLY  HC Polialkilen Glikol (Yüksek Bulutlanma Noktası) Şeyl Stabilizatör KAR-GLY HC  tuzluluk aralığı (90.000 mg / l Cl’den daha büyük) den büyük olan yüksek tuzluluklu akışkanlariçin  bulut-nokta katkısıdır ve orta oluşum sıcaklığına sahip kuyularda kullanılabilir. Yüksek-doymuş tuzluluk GLYDRIL sistemleri için tasarlanmıştır. Orta ve yüksek oluşum sıcaklıklarında kuyularda kullanılabilir. Yağlama ve şeyl stabilitesini geliştirmek için su bazlı sondaj sıvılarında kullanılır.
KAR-GLY HC reaktif formasyonları stabilize eder, sondaj sıvısının yağlanmasını arttırır, bilye eğilimlerini azaltır ve HTHP filtrasyonunu azaltır.
KAR-TROL K Sülfonize Edilmiş Potasyum Asfalt Şeyl Stabilizatör KAR-TROL K, bir şeyl inhibitörü ve yüksek sıcaklıkta sıvı kaybı kontrol katkısı olarak tasarlanmış bir sülfonatlı asfalt potasyum tuzudur.
KAR-TROL K, hidrasyon ve dispersiyonlarını durduran suya duyarlı şeyl ve kesikler üzerinde bir asfalt film oluşturur.KAR-TROL K, kırılgan şeyllerde mikro kırıkları ve gözenekleri bloke ederek kırılgan şeylleri fiziksel olarak stabilize eder.KAR-TROL K, sondaj sıvısına suda çözünür potasyum iyonuna katkıda bulunarak ek şeyl hidrasyon inhibisyonu sağlar.KAR-TROL K, delik üzerinde oluşan yağlama filminin bir sonucu olarak torku ve sürtünmeyi azaltır.

KAR-TROL K mükemmel yüksek sıcaklık / yüksek basınç sıvı kaybı kontrolü sağlar ve filtre keki kalitesini artırır.

KAR-TROL K, su bazlı sondaj sıvılarında yağ emülsiyonuna yardımcı olur.

KAR-STAB N Sülfonize Edilmiş Sodyum Asfalt Şeyl Stabilizatör
KAR-SEAL G Gilsonit (Toz) Şeyl Stabilizatör & LCM KAR-SEAL G, temel olarak su bazlı sondaj sıvılarında kullanıldığında mekanik olarak zayıf veya kırılmış şeylleri stabilize etmek için tasarlanmış, suda dağılabilen bir gilsonittir.
KAR-SEAL G, mikro kırıkları veya yataklama düzlemlerini tıkayarak ve böylece filtrat invazyonunu kısıtlayarak kırılgan, kırılmış veya dik daldırma şeyllerini stabilize eder.
KAR-SEAL G, yüksek kaliteli, ince, sıkıştırılabilir ve kaygan filtre keki sağlayan etkili bir HTHP sıvı kaybı kontrol ajanıdır.
KAR-SEAL G ayrıca torkları azaltır ve deliğin duvarında sert, ince ve kaygan filtre keki oluşturur.
KAR-SEAL G, bit ve BHA topu için potansiyeli azaltır.
KAR-SEAL G, tuz ve kalsiyum içeren sondaj sıvılarında eşit olarak performans gösterir.
KAR-SEAL G, her türlü su bazlı ve petrol bazlı sondaj sıvılarıyla uyumludur.
KAR-SEAL G, tükenmiş kumlardaki potansiyel diferansiyel yapışmayı en aza indirir.
KAR-SEAL G, kalsiyum, çimento ve karbonat kontaminasyonuna karşı hassas değildir.
KAR-SEAL G, yüksek pH sistemlerinde bile 350 ° F’nin üzerindeki sıcaklıklarda termal olarak stabildir.
KAR-SEAL G, tüm pH seviyelerinde çalışır.

Flotasyon Kimyasalları

 • Potasyum Amil Ksantat – PAX (KAX)
 • Potasyum Etil Ksantat – PEX (KEX)
 • Sodyum İzopropil Ksantat – SIPX
 • Sodyum İzobutil Ksantat – SIBX
 • Sodyum Sülfür (Zırnık)
 • Sodyum Sülfidrat
 • Metil İzobütil Karbinol – MIBC
 • 2 – Etil Hekzanol
 • Butil Glikol
 • Bakır Sülfat
 • Çinko Sülfat
 • Sodyum Bikromat
 • Sodyum Silikat

Diğer Kimyasallar

 • Alüminyum Sülfat
 • Demir(III)Klorür
 • Sodyum Hidroksit
 • Hidroklorik Asit
 • Sülfürik Asit
 • Fosforik Asit
 • Sodyum Metabisülfit
 • Polialüminyum Klorür
 • Sodyum silikat
 • Antiskalant
 • Metalsorb (Ağır Metal Giderimi)
 • Flokülantlar
 • Aktif Karbon
 • Dağıtıcılar, deprasantlar
12/6 Bize Ulaşabilirsiniz

Arayın & Randevu Alın