Telefon

+ (90) 312 229 5300

Portfolio Detail

Pelet Bentonit

Su ile şişme oranının yüksekliği ve daha akışkan olması nedeni ile, SAMAŞ doğal sodyum bentonitleri kalsiyum bentonitlerine göre peletlemede kullanılmaya daha uygundur.

Peletlemede kullanılan kalsiyum bentonitleri genellikle soda ile aktif hale getirilir.

Aktifleştirilmiş kalsiyum bentonitleri kendi hacimlerinin yaklaşık 5-6 katı dolayında şişerken, Sodyum bentonitler de bu şişme 25-30 kat a kadar çıkabilmektedir. Pellet için gerekli olan Enslin değeri ile şişme doğrudan etkilidir.

SAMAŞ Sodyum Bentonitin kullanılabilirliği, genelde su emme yeteneğinden ileri gelmektedir. Montmorillonitin her bir tabakası arasına alınabilen ve Van der Walls kuvvetleri ile bağlanabilen su, cevher taneciklerini birbirleri üzerinde daha iyi kaydırır ve böylece ham pelet düşme sayısını artırırır.

Kurutma sırasında yüzey gerilim kuvvetleri azalır ve pelet dayanımında, artık yalnızca adhezyon kuvvetleri devrededir.

Sodyum Bentonitin katılması ile bir taraftan suyun kalış süresi uzatılır, diğer taraftan da ek bağlayıcı kuvvetler elde edilir.

SAMAŞ Sodyum Bentonitinin pellet üretimindeki bir diğer avantajı ise düşme sayısını arttırmasıdır. Ham Düşme deneyinde ham pelet, bir peletin 45 cm’ den çelik bir yüzey üzerine düşürülerek kırıldığı ana kadar tekrarlanmaktadır. Sodyum bentonitin bağlayıcı olarak kullanıldığı peletlerin dayanımları 9-10 düşme/45 cm olurken,  kalsiyum bentonitlerde bu değer ortalama olarak 4-5 düşme/45 cm olarak ölçülmüştür.

Ayrıca Uçucu kül ile Sodyum bentonit kombinasyonunda ise, ham pelet düşme sayısında, 34-36 düşme/45cm, kurutma işleminden sonra pelet mukavemet değerlerinde 16-18 Kg/pelet değerlerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir

Bağlayıcı olarak sodyum bentonit kullanıldığında ise sinterleme sonrasında pelet mukavemetinde artış görülmektedir.

Sodyum bentonit miktarının  %  0,25-1 arasında kullanıldığı çalışmalarda, bentonit oranına bağlı olarak pelet mukavemetinde, 135-310 Kg/pelet arasında sürekli bir artış görülmektedir.

Ayrıca yine bu kazanılan yüzey gerilimi sayesinde daha az bentonit kullanarak daha düzgün pelet yüzeyleri elde edilir.

Kısacası Bentonitin peletlemede başarılı bir şekilde kullanılmasında etkili olan faktörlerin başında filitre kekinin nemi, cevher cinsine göre belirlenen cevherin özgül yüzey alanı, filitre keki içerisindeki bentonit taneciklerinin dağılımı ve bentonitin kalitesi gelmektedir.

Filiz kalitesini etkilememesi için plastik indeks ve likit limit değerleri yüksek olan doğal bentonitin kullanılması tercih edilmelidir.

Demir Cevheri Peletlemesi için özel olarak hazırlanmış olan SAMAŞ Pelet Bentoniti aşağıda belirtilen TSEK özelliklerine uygundur.

ÖZELLİKLERİ :

a) Kimyasal Özellikleri ;

1- Si O2           : %55-63

2- Al2 O3        : %16-23

3- Fe2 O3        : % 3 Max.

4- Na2 O         : % 2 Min. (Doğal Na içerikli olacaktır).

5- CaO             : % 2 max.

6- MgO           : % 2 max.

7- K2O             : % 1,25 max.

b) Fiziksel Özellikleri;

1- Elek Analizi             : % 20  max.+ 325 meş (+45mikron) elek üstü

2- Rutubet                  : % 8 max.

3- Ateşte Zaiyat          : % 7,5 max.

4- Ensilin Değeri         : 600 min. (24 saat baz alınacaktır).

5- Plastik Index           : 400 min.

Demirtozu Peletlemesi

www.samas.com.tr

Kategori: Bentonit, Döküm Bentonit, Kimya

Related Works
12/6 Bize Ulaşabilirsiniz

Arayın & Randevu Alın